• Telefon : +90 216 405 10 37
  • Email : muhasebe@prizmamusavirlik.com
MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİNİ AZ ÖDEMENİN YOLU

MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİNİ AZ ÖDEMENİN YOLU

Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunu’nun 5. Maddesi’nin (I) sayılı tarifesinde yer alan sadece otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzeri taşıtlar için motorlu taşıtlar vergisi tutarlarının, Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliği tarafından, her yıl Ocak ayı itibariyle cinsi, kodu, modeli, markası, tipi ve yaşı esas alınarak yayınlanan ve uygulanması için yetkili sigorta acentelerine bildirilen, "Motorlu Kara Taşıtları Kasko Değer Listesi" nde yer alan kasko sigortası değerlerinin % 5’ini aşması halinde, aynı yaş grubunda bulunan taşıtlara ait vergi tutarları, bir alt kademedeki taşıtlara isabet eden vergi tutarı olarak uygulanacaktır. 
Bu uygulama mükelleflerin müracaatı üzerine yapılacaktır.
Mükelleflerin bu uygulamadan yararlanabilmesi için, taşıtların kasko sigortası poliçesine sahip olmaları zorunlu değildir.

Mükellef Ne Yapmalı : Kasko sigortası değeri uygulamasından yararlanmak isteyen mükellefler, "Motorlu Taşıtlar Vergisi Tutarına Esas Olan Kasko Sigortası Değeri Bildirim Formu"nu yetkili sigorta acentesine düzenlettirerek, motorlu taşıtlar vergisi yönünden bağlı bulundukları vergi dairesine söz konusu formu dilekçeye eklemek suretiyle müracaat edeceklerdir.

Kasko Değerine göre Motorlu Taşıtlar Vergisinin Yeniden Hesaplanması : Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanununun 5 inci maddesinde yer alan (I) sayılı tarifedeki otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzeri taşıtlar için yıllar itibarıyla uygulanacak olan motorlu taşıtlar vergisi tutarlarının kasko sigortası değerlerinin % 5’ini aşması halinde, aynı yaş grubunda bulunan taşıtlara ait vergi tutarları, bir alt kademede bulunan taşıtlara isabet eden vergi tutarı olarak uygulanacaktır.

Etiketler: H Etiket 1| H Etiket 2| H Etiket 3